ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กับโรงเรียนบ้านหินวง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,21:48   อ่าน 4 ครั้ง