ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 65 ครูผู้ดูแลงานอาคารสถานที่และงานสาธารณูปโภค ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พลูตาหลวง ณ ศูนย์ฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,21:04   อ่าน 24 ครั้ง