ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับสภาพความพิการของนักเรียนและความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,16:55   อ่าน 119 ครั้ง