ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ส.ค. 65 กิจกรรมอาเซียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งการชุดอาเซียน
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ชุดปกติขาว
12 ก.ค. 65 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
ชุดผ้าไทย
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
ชุดผ้าไทย
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ชุดกากี
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ชุดกากี
02 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินี
ชุดปกติขาว
28 ก.ค. 64 กิจกรรมถายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ชุดปกติขาว