สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                   ภาพรวมของตราสัญญาลักษณ์ มาจากดอกไม้ เพราะการมอบดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของการมอบกำลังใจ ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี และมิตรภาพ ตรงส่วนใจกลางของดอกไม้ เป็นเกสรที่สื่อถึงการสืบต่อไปสู่อนาคต โดยคลี่คล้ายรูปสัญลักษณ์ให้เป็นรูปคนพิการนั่งรถวีลแชร์ กับคนร่างกายปกติ ช่วยเหลือดูแลกัน ในโลโก้สามารถมองเป็นรูปหัวใจได้แฝงนัยยะว่า ผู้ที่ดูแลทกคนล้วนมีใจดวงเดียวกันกับคนพิการ
 
                    ดอกไม้        หมายถึง   ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของการมอบกำลังใจ ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี และมิตรภาพ

                    คนพิการนั่งรถวีลแชร์กับคนร่างกายปกติ       หมายถึง   ช่วยเหลือดูแลกัน ในโลโก้สามารถมองเป็นรูปหัวใจได้แฝงนัยยะว่า ผู้ที่ดูแลทุกคนล้วนมีใจดวงเดียวกันกับคนพิการ
 
อักษรย่อของโรงเรียน             ชื่อภาษาไทย : ฉภน.
                                               ชื่อภาษาอังกฤษ : CPM.
 
สีประจำโรงเรียน                     ฟ้า – ส้ม
                     สีฟ้า  คือ  ใช้แทนความหมายของผู้พิการ สีฟ้าเป็นสีโทนเย็น สื่อถึงความสงบร่มเย็นไปในคราวเดียวกัน โดยตัวแปรที่จะกำหนดความเป็นไปคือสังคม และคนรอบกายนั่นเอง
                     สีส้ม  คือ  ใช้สื่อถึงสังคมและคนรอบกาย สีส้มเป็นสีร้อน แสดงได้ถึงการมีพละกำลังที่มากกว่า มีความพร้อมความสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลประคับประคองผู้พิการได้