ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เฟส 2 (อ่าน 23) 07 ก.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (อ่าน 20) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2 ปีต่อเนื่อง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อ่าน 20) 07 ก.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี 2565 รอบที่ 1 (อ่าน 16) 07 ก.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Assessment Report: SAR) (อ่าน 14) 23 มิ.ย. 65
โรงเรียน​เฉลียว​ภาวนา​นุสรณ์ ​(ศึกษา​พิเศษ​ชลบุรี) ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" และ รางวัล "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 123) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง #ธุรการ (อ่าน 162) 30 พ.ย. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) (อ่าน 150) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 166) 02 พ.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ (อ่าน 159) 11 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 187) 08 ก.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 183) 29 มิ.ย. 64
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ผ่านการประเมินคุณภาพ โรงเรียนเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว (อ่าน 188) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 242) 22 มี.ค. 64
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เฟส 2 (อ่าน 332) 11 ธ.ค. 63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียน​เฉลียว​ภาวนา​นุสรณ์​(ศึกษา​พิเศษ​ชลบุรี)​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย (อ่าน 272) 11 ธ.ค. 63