รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
1 หมู่ 5   ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ 038182447 เบอร์แฟกส์ 038182448
Email : chonburi.ses@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :